Praktisk info

Takster


Taksterne i Josva følger de kommunale takster.

 


2024:

Vuggestue 0-2 år:      4.393 kr.   

Deltid vgst 0-2 år:      3.295 kr.

Børnehave 3-6 år:     2.197 kr. + 70 kr. til frugtordning.

Deltid bh 3-6 år:        1.647 kr. + 35 kr til frugtordning


Der betales 11 mdr. og juli måned er betalingsfri


Fra 1. juni 2021 har bestyrelsen vedtaget at der kan laves 3 deltidspladser på 30t i tidsrummet 8-14. 

 

For forældre på barsel er der en §27b der gør at de vil kunne få en 30t plads, uanset hvormange pladser der er optaget. Forhør nærmere.


Indmeldelse i Josva


Optagelse i Josva sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.

Optagelse på ventelisten sker ved udfyldelse af vores ventelisteskema som forefindes her på hjemmesiden.


Udmeldelse


Når barnet skal udmeldes af Josva, er der en måneds opsigelse, gældende fra d. 1. i måneden. Udmeldelse sker til Josvas leder.

Børn fra vuggestuen flyttes automatisk i børnehaven, hvis ikke andet er aftalt.


Friplads


Der kan søges om friplads efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.


Søskenderabat


I Josva kan man få søskenderabat, hvilket bevilliges og beregnes af

Thisted Kommune.  

IMG_2600
IMG_1888
IMG_1722
IMG_0773
Messenger_creation_5293e31c-dcfd-4e2f-b91c-838938289eda

Åbningstider


Mandag – torsdag kl. 6,15-16,30

Fredag kl. 6,15-16

Faste lukkedage 24/12-1/1 samt dagen efter Kr. Himmelfart. 


- I forbindelse med institutionens lukkedage, vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 mdr. før behovet.

Senest 1 mdr. før vil I få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.


PPR


Som privat vuggestue og børnehave har vi de samme henvendelsesmuligheder som øvrige institutioner i Thisted Kommune.

Læs mere herom på kommunes hjemmeside.