Praktisk info

Takster


Taksterne i Josva følger de kommunale takster og er i 2021: 

I forbindelse med lov om ny normering er kommunerne blevet pålagt en prisstigning i 2021, kommunen har valgt først at lade den ske fra juni måned

 

Gældende fra 1/1-31/5:

Vuggestue 0-2 år:      3.873 kr.

Børnehave 3-6 år:     1.937 kr. + 70 kr. til økologisk frugtordning.


Gældende fra 1/6-31/12:

Vuggestue 0-2 år:      4.193 kr.

Børnehave 3-6 år:     2.097 kr. + 70 kr. til økologisk frugtordning.


Der betales 11 mdr. og juli måned er betalingsfri

 

For forældre på barsel er der en §27b der gør at de kan få en 30t plads til nedsat betaling. Forhør nærmere


Indmeldelse i Josva


Optagelse i Josva sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.

Optagelse på ventelisten sker ved personlig henvendelse i Josva eller ved udfyldelse af vores ventelisteskema som forefindes her på hjemmesiden.


Udmeldelse


Når barnet skal udmeldes af Josva, er der to måneders opsigelse fra d. 1. i måneden. Udmeldelse sker til Josvas leder.

Børn fra vuggestuen flyttes automatisk i børnehaven, hvis ikke andet er aftalt.


Friplads


Der kan søges om friplads efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.


Søskenderabat


I Josva kan man få søskenderabat, hvilket bevilliges og beregnes af

Thisted Kommune.

IMG_20201130_094404
IMG_9179
IMG_9687
IMG_9755
IMG_8663
IMG_9120
IMG_8339
20200603_125530
IMG_6966
IMG_7313
IMG_7331
IMG_8028
IMG_7845
IMG_0357

Åbningstider


Mandag – torsdag kl. 6,15-16,30

Fredag kl. 6,15-16

Faste lukkedage 24/12-1/1 samt dagen efter Kr. Himmelfart.


PPR


Som privat vuggestue og børnehave har vi de samme henvendelsesmuligheder som øvrige institutioner i Thisted Kommune.

Læs mere herom på kommunes hjemmeside.