Praktisk info

Takster


Taksterne i Josva følger de kommunale takster og er i 2021: 

I forbindelse med lov om ny normering er kommunerne blevet pålagt en prisstigning i 2021, kommunen har valgt først at lade den ske fra juni måned

 


2022:

Vuggestue 0-2 år:      4.058 kr.   

Deltid vgst 0-2 år:      3.043 kr.

Børnehave 3-6 år:     2.029 kr. + 70 kr. til økologisk frugtordning.

Deltid bh 3-6 år:        1.522 kr. + 35 kr til økologisk frugtordning


Der betales 11 mdr. og juli måned er betalingsfri


Fra 1. juni 2021 har bestyrelsen vedtaget at der kan laves 3 deltidspladser på 30t i tidsrummet 8-14. 

 

For forældre på barsel er der en §27b der gør at de vil kunne få en 30t plads. Forhør nærmere.


Indmeldelse i Josva


Optagelse i Josva sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser.

Optagelse på ventelisten sker ved personlig henvendelse i Josva eller ved udfyldelse af vores ventelisteskema som forefindes her på hjemmesiden.


Udmeldelse


Når barnet skal udmeldes af Josva, er der en måneds opsigelse, gældende fra d. 1. i måneden. Udmeldelse sker til Josvas leder.

Børn fra vuggestuen flyttes automatisk i børnehaven, hvis ikke andet er aftalt.


Friplads


Der kan søges om friplads efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.


Søskenderabat


I Josva kan man få søskenderabat, hvilket bevilliges og beregnes af

Thisted Kommune.  

IMG_7168
IMG_7156
IMG_20220113_123117
IMG_6494
IMG_6501
IMG-2217
IMG_20211104_122816
IMG-2226
IMG_5581
IMG_5570
IMG_5620
IMG_5576
IMG_5635
IMG_5597
IMG_20201130_094404
IMG_9755
IMG_6966
IMG_7313
IMG_7331
IMG_8634
IMG_5373

Åbningstider


Mandag – torsdag kl. 6,15-16,30

Fredag kl. 6,15-16

Faste lukkedage 24/12-1/1 samt dagen efter Kr. Himmelfart.


PPR


Som privat vuggestue og børnehave har vi de samme henvendelsesmuligheder som øvrige institutioner i Thisted Kommune.

Læs mere herom på kommunes hjemmeside.